Valg i Taiwan 2024

Presidentvalget i Taiwan vil rokke ved balansen mellom Kina og USA. Lai Ching-te er årets valgvinner, og har vært den presidentkandidaten som har tatt sterkest avstand fra Kina. Valget skaper ringvirkninger for langt flere enn Taiwans befolkning, og skriver seg inn i en større tidsånd der demokratiske valg fremstår som kamper om selve nasjoners sjeler. Dette skjer i en verden med større global uro og et økt spenningsnivå mellom verdens to stormakter.

Den utvalgte litteraturen favner vidt. Ved siden av å behandle den dagsaktuelle globalpolitiske arenaen tematiserer den blant annet Norges forhold til Kina, Kinas eldre og moderne historie, Kina som reisemål, epoken med Mao og indre forhold i Kina. Mange av oss kan ikke nok om Kina, derfor er dette bøker vi trenger å lese.