En bok for å øke begreps- og språkforståelsen hos barnehagebarn og elever. Å få tilgang til språket både visuelt og auditivt øker mulighetene for læring. Elever med store kommunikasjonsvansker, som følge av helt eller delvis manglende tale, har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Bokas innhold tar utgangspunkt i Kunnskapsløftets kompetansemål for 1. og 2. trinn, men er forenklet og tilrettelagt for elever med kognitive utfordringer. Boka er satt sammen av illustrasjoner og grafiske tegn, og har ortografisk skrift til tegnene. Eksempler på tema fra boka er eventyr, årstidene, farger, former, førmatematiske begreper og om kroppen. Det er totalt 39 tema i boka, med flere undertema. Boka kan brukes sammen med nettressursen 2-tusen. 2-tusen er en gratis digital ressurs for begrepsforståelse og et rikere språk. 40 ulike tema og fire eventyr for barn fra 4 til 10 år, med illustrasjoner, norsk tegnspråk, grafiske tegn (SymbolStix), norsk tale/skrift og støtte for bryterstyring. www.statped.no/2-tusen.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788280560278
Publisert
2001-01-01
Utgiver
Vendor
STATPED
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet