Helsetjenesten har i de siste tiårene utviklet seg i en retning der folk må ta mer ansvar for egen helse. Samtidig stilles det krav til at helsepersonell må samarbeide med pasientene for at de skal mestre sine utfordringer og oppnå bedre helse. Samhandlingen innebærer også at pasienten og pårørende er aktive deltakere i egen læring, samt en større åpenhet for likeverdig samarbeid i de faglige miljøene. Helsepedagogikk innbefatter alt som har å gjøre med læring, utvikling, undervisning og veiledning når det gjelder helseutfordringer. I denne andre utgaven er begrepet helsekompetanse, som ble lansert i 2019, tatt inn. At fagpersoner har kompetanse i helsepedagogikk, kan forstås som en forutsetning for at pasienter utvikler helsekompetanse og kan forholde seg aktivt til egne helseutfordringer. Boken tar for seg helsefremmende tiltak, empowerment, pasientenes økende kompetanse, hvordan helsepedagogikken organiseres, og på hvilke arenaer en møter den. Ulike kommunikasjonsmetoder, vurderinger som legges til grunn for opplæringen, og noen intervensjoner beskrives. Forfatteren gir både et overordnet perspektiv på helsepedagogikk og detaljerte beskrivelser av ulike metoder i pasient- og pårørendeopplæring. Den praktiske gjennomføringen av helsepedagogiske tiltak illustreres med mange gode eksempler. Boken henvender seg til helsefagstudenter og fagutøvere som har pasient- og pårørendeopplæring som en del av sin funksjon, både i sykehus og i kommunehelsetjenesten. Sidsel Tveiten er sykepleier og professor ved OsloMet. Hun har skrevet flere bøker om veiledning. Hennes forskning dreier seg i stor grad om veiledning knyttet til fagutøvere og helsepedagogikk og samhandling, med særlig vekt på brukermedvirkning og veiledning.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245034400
Publisert
2020
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
555 gr
Høyde
240 mm
Bredde
172 mm
Dybde
18 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
249

Forfatter