Bærekraft i barnehagen

Barnehagelærere har et stort ansvar og er en av de viktigste rollemodellene i barnas liv. De tar vare på noe av det kjæreste vi har. Hver dag skal de legge til rette for utvikling, lek og opplevelser, og hjelpe barn til å mestre sine omgivelser. Barn skal lære, ikke bare å kle på seg selv, samhandle med andre og håndtere følelser, men også å ta vare på verden vi lever i. Barnehagen er med på å legge grunnlag for resten av livet, og måten dette gjøres på er i konstant utvikling. Da er det spesielt viktig å holde seg oppdatert på faglitteraturen.

Bærekraft som en del av rammeplanen

Hvert år utvikles en rammeplan som oppdateres med fokus på progresjon i barnehagen og som innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Den inkluderer barnas utvikling, fysisk og psykisk, handler om mestring, kropp, bevegelse og kommunikasjon. Vi må også lære barna å ta vare på omgivelsene og verdenen de vokser opp i. Da er det naturlig å inkludere bærekraft i rammeplanen. Barna er fremtiden og de må lære å ta vare på de ressursene vi har i dag slik at vi får dekket fremtidens behov.

La bærekraft være en del av hverdagsaktivitetene i barnehagen. Lær barnet å sette pris på naturen tidlig.